parallax background

Představení technologie GENCELL

  • GenCell vyvíjí jedinečná řešení palivových článků, která nabízejí čistou energii pro lidstvo a která poháněla americký a ruský vesmírný program. Odstraněním platiny z  palivových článků a snížením množství ušlechtilých kovů, je zajištěna dostupná a čistá záložní energie pro telekomunikace, vnitřní bezpečnost, zdravotnictví a další kritické aplikace.
  • Společnost vyvinula proces vytváření vodíku dle požadavku z bezvodého čpavku (NH3), který umožňuje jejím řešením s palivovými články poskytovat primární energii také pro místa mimo rozvodnou síť a lokality s nestabilní sítí, stejně jako venkovské oblasti  elektrifikace.

  • Společnost má patenty na katalyzátory z neušlechtilých kovů, které jí umožňují snížit náklady na materiál, a na kapalný elektrolyt (KOH), díky čemuž řešení palivových článků pro záložní napájení a napájení mimo síť fungují v široké škále povětrnostních podmínek.
  • GenCell vyvinul řadu patentovaných technologií, včetně použití neplatinového katalyzátoru, mechanismů pro použití okolního vzduchu jako oxidačního činidla (místo čistého kyslíku) a použití levnějších paliv, jakými jsou průmyslový vodíkový plyn nebo bezvodý kapalný čpavek.

  • GenCell testuje v terénu prototypy malých palivových článků poháněných čpavkem. Tato technologie přeměny amoniaku na energii poskytne uživatelům čisté energie další alternativu.