parallax background

ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ PRO KRITICKOU INFRASTRUKTURU

 • Řešení záložního napájení zařízením GenCell REXTM produkuje 5 kW záložního napájení pro rozvodny během výpadků libovolné délky.
 • Funguje jako přímý zdroj záložního napájení nebo jako podpora zálohovacích bateriových systémů, které dokážou poskytnout pouze 6-8 hodin elektřiny.
 • GenCell REX nabízí okamžitou dodávku  energie, která udrží zálohování v provozu, dokud se síť neobnoví.
 • Řešení GenCell REX překonává významné slabiny nejběžnějších starších alternativ: vysoké náklady na provoz bateriových systémů, nutnost odvětrání, hluk a dlouhou dobu spouštění dieselových generátorů.
 • Energetické řešení GenCell REX poháněné vodíkem, čistou energií budoucnosti, neprodukuje žádné emise, hluk nebo vibrace a je instalován ve skříni, která je odolná proti vysokonapěťovému rušení a zemětřesení.
 • GenCell REX je vylepšená verze řešení GenCell G5rx, dostupná ve třech konfiguracích,130VDC, 48VDC a integrované řešení nabízející duální výstup 130/48VDC v jedné jednotce.
 • Podpora paralelních kritických zátěží rozvoden, jakož i interní komunikace a SCADA systémů, které sledují provoz veřejných utilit.
 • Používá software GenCell Remote IoT Manager, který umožňuje využít vzdálené nástroje ovládání REX a také lepší viditelnost zařízení prostřednictvím dalších datových bodů, které mohou být přístupné monitorovacími systémy přes internet.

GENCELL REX

 1. Generátor vodíku z amoniaku
 2. Jednotka pro odvod přebytečného tepla
 3. Energetická regulace výkonu
 4. Lahve se stlačeným vodíkem
 5. Speciální odolná skříň systému